Home

Mindhoven is het onderzoek programma van MAD emergent art center voor artistic research naar creatieve impulsen richting maatschappelijke, sociale en culturele innovaties.

Mindhoven is een dynamisch platform dat het maatschappelijk ecosysteem versterkt door multidisciplinair verbindingen te leggen en ontwikkelingen te initiëren.

De conversie van uitdagingen waar de wereld van nu voor staat biedt kansen voor serieuze creatieve oplossingen. Door over de grenzen van sectoren en domeinen te kijken bieden we perspectief naar de toekomst, kunnen we bedenken hoe het anders kan, en vormgeven hoe dat er uitziet.

Met de programma’s StadslabMaker-movement en Mindhoven adresseert MAD de noodzaak en behoefte om tot nieuwe integrale en visie-gedreven oplossingen te komen. Waar technologie democratisch wordt ingezet voor mens en maatschappij: ‘Rocket science for society!

De lange termijn visie van het Mindhoven concept is bijdragen aan een ecosysteem 2.0.

De complexiteit van de huidige maatschappij noopt tot drie-dimensionaal denken en structureren, schaken op meerdere borden, hybride werkelijkheden onder ogen zien. Daarin willen we als intermediair fungeren tussen de voorlopers en de achterblijvers. De kloof tussen tech wizards en digibeten verkleinen.


Learning City


De stad als magneet voor wonen, werken en recreëren leidt tot toenemende economische, politieke en maatschappelijke concentratie van innovaties, maar ook van botsende belangen. De stad als ecosysteem is een smeltkroes van diverse soorten trends en culturen; hoge en lage cultuur, natuur – en design culturen, nationale en religieuze culturen, mode- en muziekculturen van oude en nieuwe generaties.


De verkokering en isolatie in de maatschappij neemt toe en leidt tot onbegrip voor de behoeften van andere stedelingen, met verstarring en polarisatie tot gevolg. Onbegrip heeft als oorzaak vaak onkunde en gebrek aan kennis. De genoemde groei van digitalisering en technologische ontwikkeling dragen niet bij aan een evenredige groei van culturele en sociale ontwikkeling.


Metaverse


De kwadratisch toenemende digitalisering heeft grote impact op het functioneren van mensen, bedrijven, scholen, overheid. De wereld van vandaag kent meer dimensies dan ooit, inclusief augmented reality, virtual reality en de metaverse.


De gemiddelde mens kan dit niet meer overzien, en kiest voor de weg van de minste weerstand: accepteren en consumeren. Het effect is uiteindelijk dat er vervreemding optreedt, met als gevolg frustraties, agressie, complot theorieën, isolationisme. Bij
volwassenen leidt dit onder meer tot toenemende eenzaamheid en afkeer van de maatschappij.


Jeugd vlucht steeds vaker in subculturen waarin zij zich veilig voelen (van alle tijden) maar komt daardoor in toenemende mate in aanraking met uitwassen die niet meer beheersbaar zijn, zoals game-verslaving, jeugdcriminaliteit, gokken, drugsgebruik.


Maker Education


Het ‘leven lang leren’ is noodzakelijk om de samenhang in de maatschappij te waarborgen. Met de versnelling van technologische ontwikkelingen worden meer en meer groepen op achterstand gezet. De kloof tussen voorlopers en achterblijvers wordt groter.

Motivatie om te leren is verworden tot calculerende studenten en carrière gericht studeren. Persoonlijke groei en ontwikkeling raakt ernstig op de achtergrond.

Door van jongs af aan te leren leren met gebruik van hoofd, hand en hart; door te leren experimenteren en kritisch te denken, worden mensen gevormd en geïnspireerd om dat hun leven lang te blijven doen.

Maakonderwijs is de combinatie van kunst en techniek, wetenschap en creativiteit, wat we willen bevorderen binnen en buiten scholen, kennisinstellingen, bedrijven en organisaties.