Home

Mindhoven is het onderzoek programma van MAD emergent art center voor artistic research naar creatieve impulsen richting maatschappelijke, sociale en culturele innovaties.

Mindhoven is een dynamisch platform dat het maatschappelijk ecosysteem versterkt door multidisciplinair verbindingen te leggen en ontwikkelingen te initiëren.

De conversie van uitdagingen waar de wereld van nu voor staat biedt kansen voor serieuze creatieve oplossingen. Door over de grenzen van sectoren en domeinen te kijken bieden we perspectief naar de toekomst, kunnen we bedenken hoe het anders kan, en vormgeven hoe dat er uitziet.

Met de programma’s StadslabMaker-movement en Mindhoven adresseert MAD de noodzaak en behoefte om tot nieuwe integrale en visie-gedreven oplossingen te komen. Waar technologie democratisch wordt ingezet voor mens en maatschappij: ‘Rocket science for society!

De lange termijn visie van het Mindhoven concept is bijdragen aan een ecosysteem 2.0.

De complexiteit van de huidige maatschappij noopt tot drie-dimensionaal denken en structureren, schaken op meerdere borden, hybride werkelijkheden onder ogen zien. Daarin willen we als intermediair fungeren tussen de voorlopers en de achterblijvers. De kloof tussen tech wizards en digibeten verkleinen.