Projecten

Mapping van formele en informele leerplekken

Open Badges zijn digitale certificaten

Culturele twinning voor open data en visualisatie van het cultuurlandschap

Augmented reality in urban context

Makers platform